Arăt 3 rezultat(e)
Psalmi interpretaţi

Psalm 1, versetul 2

Şi în legea Domnului e voia lui şi la legea Lui va cugeta ziua şi noaptea. Primul verset, continuare În special Sfântul Ioan Gură de Aur insistă asupra celor trei statuturi care pot reprezenta bărbatul necredincios, bărbatul care nu e fericit: în sfat cu necredincioşii, pe/în calea păcătoşilor, pe scaunul hulitorilor, al batjocoritorilor, al ucigaşilor. …

Psalmi interpretaţi

Psalmi interpretați: Psalm 1, verset 1

 Fericit bărbatul, care n-a umblat în sfatul necredincioşilor şi cu păcătoşii în cale nu a stat şi pe scaunul ucigaşilor n-a şezut. Mulţi Sfinţi Părinţi, mai ales Sfântul Vasile cel Mare, spun că primul psalm nu e deloc întâmplător primul, rolul lui fiind acela de a ne introduce în tot ceea ce urmează să se …