Începând cu anul 2020, vom încerca să ne extindem activitatea și înspre editarea și publicarea unor cărți cu conținut relevant din punct de vedere duhovnicesc. Vor fi dezvoltate câteva proiecte editoriale noi. În acest sens, ne dorim susținerea activității catehetice desfăşurată la Biserica Studenţilor din Campusul Universitar Hasdeu, Cluj-Napoca.

        Totodată, avem în vedere conturarea unei serii dedicate educației copiilor din perspectivă creștină, precum și alte studii, cercetări și culegeri de eseuri cu tematici adiacente dimensiunii religioase ale profesorilor și studenților activi sau simpatizanți ai comunității din Complexul Studențesc Hasdeu.

        De asemenea, vom încerca să adunăm în volum anumite articole și interviuri publicate de-a lungul timpului în paginile revistei Arthos, în funcție de problematica abordată.